Χάρτης Κατάταξη

B012.

B012.
Συντεταγμένες: 427|489
Πόντοι: 7.357
Παίκτης: Tourb1nas
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)