Χάρτης Κατάταξη

0005.ΚΑΝΑΡΗΣ1821

0005.ΚΑΝΑΡΗΣ1821
Συντεταγμένες: 519|513
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)