Χάρτης Κατάταξη

21. SuperB0Y

21. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 426|510
Πόντοι: 9.889
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)