Χάρτης Κατάταξη

38. SuperB0Y

38. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 428|508
Πόντοι: 7.121
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)