Χάρτης Κατάταξη

ΨΑΡΟΧΩΡΙ 007

ΨΑΡΟΧΩΡΙ 007
Συντεταγμένες: 524|431
Πόντοι: 9.740
Παίκτης: BASILIAS
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)