Χάρτης Κατάταξη

ΦΑΡΟΣ

ΦΑΡΟΣ
Συντεταγμένες: 572|516
Πόντοι: 8.454
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)