Χάρτης Κατάταξη

059|Gioda

059|Gioda
Συντεταγμένες: 430|475
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)