Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 44

Κανελονια 44
Συντεταγμένες: 471|431
Πόντοι: 10.009
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)