Χάρτης Κατάταξη

TO NEKTAR TIS KONTIS 3

TO NEKTAR TIS KONTIS 3
Συντεταγμένες: 568|521
Πόντοι: 9.719
Παίκτης: tsakos33
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)