Χάρτης Κατάταξη

ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ

ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ
Συντεταγμένες: 574|503
Πόντοι: 9.367
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)