Χάρτης Κατάταξη

017 Homo Homini Lupus

017 Homo Homini Lupus
Συντεταγμένες: 491|426
Πόντοι: 9.551
Παίκτης: Engineer92
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)