Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 78

Κανελονια 78
Συντεταγμένες: 473|432
Πόντοι: 5.662
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)