Χάρτης Κατάταξη

ΨΑΡΟΧΩΡΙ 008

ΨΑΡΟΧΩΡΙ 008
Συντεταγμένες: 522|430
Πόντοι: 9.735
Παίκτης: BASILIAS
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)