Χάρτης Κατάταξη

Κανελονια 48

Κανελονια 48
Συντεταγμένες: 471|432
Πόντοι: 9.917
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)