Χάρτης Κατάταξη

060|Gioda

060|Gioda
Συντεταγμένες: 429|475
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)