Χάρτης Κατάταξη

003

003
Συντεταγμένες: 494|423
Πόντοι: 4.903
Παίκτης: krisos
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)