Χάρτης Κατάταξη

ΑΚΡΗ ΘΕΟΥ

ΑΚΡΗ ΘΕΟΥ
Συντεταγμένες: 537|432
Πόντοι: 9.795
Παίκτης: BASILIAS
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)