Χάρτης Κατάταξη

Τζα ο Rosa Negro 1

Τζα ο Rosa Negro 1
Συντεταγμένες: 493|477
Πόντοι: 10.068
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)