Χάρτης Κατάταξη

B019.

B019.
Συντεταγμένες: 426|500
Πόντοι: 7.401
Παίκτης: Tourb1nas
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)