Χάρτης Κατάταξη

ΑΝΣΕΛΜΟ 2

ΑΝΣΕΛΜΟ 2
Συντεταγμένες: 571|527
Πόντοι: 9.855
Παίκτης: pontios1926
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)