Χάρτης Κατάταξη

Famagusta Ghetto

Famagusta Ghetto
Συντεταγμένες: 474|572
Πόντοι: 6.088
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)