Χάρτης Κατάταξη

42. SuperB0Y

42. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 425|518
Πόντοι: 6.417
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)