Χάρτης Κατάταξη

ΨΑΡΟΧΩΡΙ 047

ΨΑΡΟΧΩΡΙ 047
Συντεταγμένες: 519|428
Πόντοι: 9.761
Παίκτης: BASILIAS
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)