Χάρτης Κατάταξη

002|Gioda

002|Gioda
Συντεταγμένες: 480|484
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)