Χάρτης Κατάταξη

14. SuperB0Y

14. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 470|489
Πόντοι: 9.899
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)