Χάρτης Κατάταξη

Α.022

Α.022
Συντεταγμένες: 500|471
Πόντοι: 10.269
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)