Χάρτης Κατάταξη

B015.

B015.
Συντεταγμένες: 423|505
Πόντοι: 6.847
Παίκτης: Tourb1nas
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)