Χάρτης Κατάταξη

44. SuperB0Y

44. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 426|517
Πόντοι: 6.537
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)