Χάρτης Κατάταξη

Α.001

Α.001
Συντεταγμένες: 495|471
Πόντοι: 10.259
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)