Χάρτης Κατάταξη

Χωριό με bonus

Χωριό με bonus
Συντεταγμένες: 496|475
Πόντοι: 10.002
Παίκτης: dim68
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)