Χάρτης Κατάταξη

0069 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει

0069 K45ΟΟλυμποςείνα αποεκει
Συντεταγμένες: 570|467
Πόντοι: 7.250
Παίκτης: Wolfakix
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)