Χάρτης Κατάταξη

073|Gioda

073|Gioda
Συντεταγμένες: 428|476
Πόντοι: 7.316
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)