Χάρτης Κατάταξη

ΨΑΡΟΧΩΡΙ 035

ΨΑΡΟΧΩΡΙ 035
Συντεταγμένες: 526|427
Πόντοι: 9.725
Παίκτης: BASILIAS
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)