Χάρτης Κατάταξη

Α.045

Α.045
Συντεταγμένες: 495|472
Πόντοι: 10.311
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)