Χάρτης Κατάταξη

Death Dealer - K - 002

Death Dealer - K - 002
Συντεταγμένες: 524|573
Πόντοι: 7.657
Παίκτης: Death Dealers.
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)