Χάρτης Κατάταξη

Redemption

Redemption
Συντεταγμένες: 475|426
Πόντοι: 2.011
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)