Χάρτης Κατάταξη

B016.

B016.
Συντεταγμένες: 422|495
Πόντοι: 6.847
Παίκτης: Tourb1nas
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)