Χάρτης Κατάταξη

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
Συντεταγμένες: 576|513
Πόντοι: 8.407
Παίκτης: ΛΟΛΟΜΠΑ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)