Χάρτης Κατάταξη

B009 Noriega

B009 Noriega
Συντεταγμένες: 496|476
Πόντοι: 10.495
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)