Χάρτης Κατάταξη

012| SERIOUSLIFE

012| SERIOUSLIFE
Συντεταγμένες: 532|504
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: Snatcher
Φυλή: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)