Χάρτης Κατάταξη

Α.021

Α.021
Συντεταγμένες: 487|479
Πόντοι: 10.543
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)