Χάρτης Κατάταξη

Mikros Kleftis

Mikros Kleftis
Συντεταγμένες: 500|521
Πόντοι: 9.870
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)