Χάρτης Κατάταξη

Α.019

Α.019
Συντεταγμένες: 493|469
Πόντοι: 10.269
Παίκτης: RomaReturns
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)