Χάρτης Κατάταξη

Winter is Coming

Winter is Coming
Συντεταγμένες: 547|556
Πόντοι: 7.455
Παίκτης: solo
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)