Χάρτης Κατάταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ
Συντεταγμένες: 571|539
Πόντοι: 2.388
Παίκτης: VFORVASILIS
Φυλή: Νight's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)