Χάρτης Κατάταξη

Winter is Coming

Winter is Coming
Συντεταγμένες: 550|561
Πόντοι: 8.349
Παίκτης: solo
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)