Χάρτης Κατάταξη

0008.Game Οf Τhrones

0008.Game Οf Τhrones
Συντεταγμένες: 524|510
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)