Χάρτης Κατάταξη

0041.Επιχείρηση Βαλκυρία

0041.Επιχείρηση Βαλκυρία
Συντεταγμένες: 528|501
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)