Χάρτης Κατάταξη

09. SuperB0Y

09. SuperB0Y
Συντεταγμένες: 470|488
Πόντοι: 9.825
Παίκτης: SuperB0Y
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)