Χάρτης Κατάταξη

008.Καλή τύχη!

008.Καλή τύχη!
Συντεταγμένες: 502|475
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: dim68
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)